Studia I stopnia EKA (Elektronika)

Elektroakustyka

Wykład

Zagadnienia do kolokwium I 2016

Wyniki kolokwium I 2016

Zagadnienia kolokwium II 2016

Wyniki kolokwium II 2016

1. Wykład w dniu 13.06.2016 nie odbędzie się.
2. W ostatniej kolumnie tabeli zaznaczono osoby, które mają pisać kolokwium zaliczeniowe (dobieg) wraz z zaznaczeniem części materiału, którą muszą pisać.
3. Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się dnia 23 czerwca (czwartek) o godz. 11.15 w sali 41 bud. C-4.

Andrzej Dobrucki

Wyniki kolokwium poprawkowego

Laboratorium z Elektroakustyki

 

Wzór nagłówka do sprawozdania OBOWIĄZKOWY

Instrukcja laboratoryjna nr 1
Instrukcja laboratoryjna nr 2
Instrukcja laboratoryjna nr 3
Instrukcja laboratoryjna nr 4

Go to Top