Studia I stopnia EKA (Elektronika)

Elektroakustyka

Wykład

Zagadnienia do kolokwium 2017

Elektroakustyka I wykład

Wyniki kolokwium grupa N

Wyniki kolokwium grupa P

Studenci o nrach albumu 191485 oraz 217989 proszeni są o zgłoszenie do pok. 608 bud. C-5 w poniedziałek, 3.07 o godz. 9.15 w celu zaliczenia kursu. Jest to ostatnia szansa na zaliczenie. W przypadku braku możliwości przyjścia w tym terminie, proszę o uprzednie powiadomienie mnie o tym drogą e-mailową: andrzej.dobrucki@pwr.edu.pl

Andrzej Dobrucki

Laboratorium z Elektroakustyki

 

Wzór nagłówka do sprawozdania OBOWIĄZKOWY

Instrukcja laboratoryjna nr 1
Instrukcja laboratoryjna nr 2
Instrukcja laboratoryjna nr 3
Instrukcja laboratoryjna nr 4

Go to Top