Studia I stopnia EKA (Elektronika)

Elektroakustyka

Wykład

Uwaga! Kolokwium z przedmiotu Elektroakustyka 1 odbędzie się we wtorek dnia 18 czerwca 2019 w godzinach wykładu.

W godz. 11:15 – 12:00 kolokwium piszą studenci o nazwiskach zaczynających się od A do M (ostatni Tomasz Mytowski)

W godz. 12:15- 13:00 kolokwium piszą studenci o nazwiskach zaczynających się od N do Ż (pierwszy Szymon Niedźwiedź)

Kolokwium będzie w formie testu, 25 zadań, 4 możliwości odpowiedzi, 1 i tylko 1 poprawna. Aby zaliczyć, trzeba będzie uzyskać min. 12 poprawnych odpowiedzi.

Elektroakustyka_I_2019

Elektroakustyka_zagadnienia_2019

Andrzej Dobrucki

Uprzejmie informuję, że kolokwium dodatkowe z przedmiotu Elektroakustyka odbędzie się w dniu 26.06.2019 w sali 2 bud. C-5 o godz. 9:15. Kolokwium piszą osoby, które nie pisały sprawdzianu w dniu 18.06 i osoby które otrzymały ocenę niedostateczną. Osoby te zostaną poinformowane osobnym mailem. Kto takiego maila nie otrzyma w dniu dzisiejszy (środ 19.06), oznacza, że ma kolokwium zaliczone. Przypominam jednakże, że warunkiem zaliczenia kursu jest też zaliczenie laboratorium.

Z poważaniem,

Andrzej Dobrucki

Laboratorium z Elektroakustyki

Wzór nagłówka do sprawozdania OBOWIĄZKOWY

Instrukcja laboratoryjna nr 1
Instrukcja laboratoryjna nr 2
Instrukcja laboratoryjna nr 3
Instrukcja laboratoryjna nr 4

Instrukcja do korektora graficznego ALTEC 1650

Laboratorium z Elektroakustyki 2

Wzór nagłówka do sprawozdania OBOWIĄZKOWY

Elektroakustyka 2 Ćwiczenie 1 Maksimum widma
Elektroakustyka 2 Ćwiczenie 2 Pomiar parametrów karty dźwiękowej

Go to Top