Studia II stopnia EAK (Akustyka)

Siatka zajęć Stacjonarne II stopnia Specjalność Akustyka EAK

Akustyka fizyczna

Wykład

Zamieszczone zagadnienia są nowe i obowiązują w roku akademickim 2018/19.

Akustyka fizyczna_Kol_1_2018

Akustyka fizyczna_kol_II_2019

Andrzej Dobrucki

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu „Akustyka fizyczna” odbędzie się we wtorek, dnia 12 lutego 2019 o godz. 9:15 w sali 3 bud. C-5
Andrzej Dobrucki

Urządzenia głośnikowe

Urządzenia głośnikowe_kol_2019

Przetworniki elektroakustyczne

Przetworniki elektroakustyczne_sprawdzian_2019

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu „Przetworniki elektroakustyczne” odbędzie się we wtorek, dnia 12 lutego 2019 o godz. 9:15 w sali 3 bud. C-5
Andrzej Dobrucki

Bio- i Hydroakustyka – wykład – materiały dydaktyczne

1. Transmisja sygnałów ultradźwiękowych w cieczach i ośrodkach biologicznych
2. Nieliniowe właściwości wody i ośrodków biologicznych
3. Równanie zasięgu w echolokacji ultradźwiękowej i siła celu
4. Ultradźwiękowe przetworniki szerokopasmowe
5. Źródła parametryczne. Systemy hydrolokacji i telekomunikacji ultradźwiękowej. Sonary
6. Akustyczne metody monitoringu środowiska wodnego
7a. Zastosowania bierne i czynne ultradźwięków w hydroakustyce
7b. Zastosowania bierne i czynne ultradźwięków w bioakustyce
8. Przetworniki i głowice ultradźwiękowe stosowane w bioakustyce
9. Kawitacja i pseudokawitacja
10. Bioecholkacja ultradźwiękowa
11. Metody zobrazowań w diagnostyce medycznej
12. Zjawisko Dopplera w bioakustyce. Rodzaje zobrazowań dopplerowskich
13. Mikroskopia ultradźwiękowa
14. Tomografia ultradźwiękowa
15. Perspektywy rozwoju techniki ultradźwiękowej w bio- i hydroakustyce

Akustyka fizyczna laboratorium

Akustyka fizyczna laboratorium 2017-2018
1 Interferencja i dyfrakcja fal akustycznych
2 Estymacja wielkości psychoakustycznych
2 Estymacja wielkości psychoakustycznych – głośność

Przetworniki elektroakustyczne laboratorium

Przetworniki elektroakustyczne laboratorium 2017-2018

8. Pomiar rozkładu Bl wzdłuż szczeliny głośnika
5 Pomiar parametrów pola akustycznego w obecności rozpraszacza
17. Pomiar impedancji słuchawki
6. Pomiar właściwości materiałów na membrany głośnikowe
7 Pomiar parametrów superkierunkowego głośnika parametrycznego
8 Badanie zjawisk zachodzących w silniku termoakustycznym
11. Pomiar parametrów schematu zastępczego głośnika

Laboratorium hałasy i wibracje

Harmonogram_Lab_HiW2018-19

1. Pomiar poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu w polu rozproszonym.

2. Określenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.

3. Pomiary drgań na stanowisku pracy.

4. Podstawy wibroizolacji.

5. Pomiary sztywności dynamicznej warstw elastycznych podłóg pływających.

6. Pomiary właściwości tłumików i filtrów akustycznych

7. Analiza emisji hałasu do środowiska przez obiekty przemysłowe.

8. Wpływ przenoszenia bocznego na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.

Ultradźwiękowa aparatura pomiarowa i diagnostyczna

Ultradźwięki i ich zastosowania

zagadnienia do kolokwium 

Seminarium dyplomowe

Harmonogram referowania na seminarium dyplomowym magisterskim 2016

Go to Top