Studia II stopnia EAK (Akustyka)

Siatka zajęć Stacjonarne II stopnia Specjalność Akustyka EAK

Akustyka fizyczna

Wykład

Zamieszczone zagadnienia są nowe i obowiązują w roku akademickim 2017/18.

Akustyka fizyczna Kol 1 2017

Akustyka_fizyczna_2017_wyniki

Akustyka fizyczna_kol_II_2018

Andrzej Dobrucki

Urządzenia głośnikowe

Urządzenia głośnikowe_kol_2017

Urządzenia głośnikowe wyniki

Dobiegi_II stopień_2017

Urządzenia głośnikowe_kol_2018

Urządzenia głośnikowe wyniki

Przetworniki elektroakustyczne

Przetworniki elektroakustyczne_sprawdzian_2018

Bio- i Hydroakustyka – wykład – materiały dydaktyczne

1. Transmisja sygnałów ultradźwiękowych w cieczach i ośrodkach biologicznych
2. Nieliniowe właściwości wody i ośrodków biologicznych
3. Równanie zasięgu w echolokacji ultradźwiękowej i siła celu
4. Ultradźwiękowe przetworniki szerokopasmowe
5. Źródła parametryczne. Systemy hydrolokacji i telekomunikacji ultradźwiękowej. Sonary
6. Akustyczne metody monitoringu środowiska wodnego
7a. Zastosowania bierne i czynne ultradźwięków w hydroakustyce
7b. Zastosowania bierne i czynne ultradźwięków w bioakustyce
8. Przetworniki i głowice ultradźwiękowe stosowane w bioakustyce
9. Kawitacja i pseudokawitacja
10. Bioecholkacja ultradźwiękowa
11. Metody zobrazowań w diagnostyce medycznej
12. Zjawisko Dopplera w bioakustyce. Rodzaje zobrazowań dopplerowskich
13. Mikroskopia ultradźwiękowa
14. Tomografia ultradźwiękowa
15. Perspektywy rozwoju techniki ultradźwiękowej w bio- i hydroakustyce

Akustyka fizyczna laboratorium

Akustyka fizyczna laboratorium 2017-2018
1 Interferencja i dyfrakcja fal akustycznych
2 Estymacja wielkości psychoakustycznych
2 Estymacja wielkości psychoakustycznych – głośność

Przetworniki elektroakustyczne laboratorium

Przetworniki elektroakustyczne laboratorium 2017-2018

8. Pomiar rozkładu Bl wzdłuż szczeliny głośnika
5 Pomiar parametrów pola akustycznego w obecności rozpraszacza
17. Pomiar impedancji słuchawki
6. Pomiar właściwości materiałów na membrany głośnikowe
7 Pomiar parametrów superkierunkowego głośnika parametrycznego
8 Badanie zjawisk zachodzących w silniku termoakustycznym
11. Pomiar parametrów schematu zastępczego głośnika

Laboratorium hałasy i wibracje

Harmonogram_Lab_HiW2017-18

1. Pomiar poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu metodą techniczną .
2. Hałas na stanowiskach pracy – pomiary akustyczne, ocena uciążliwości i szkodliwości, dobór indywidualnych ochronników słuchu .
3. Pomiary sztywności dynamicznej warstw elastycznych podłóg pływających .
4. Pomiary drgań .
5. Podstawy wibroizolacji .
6. Określenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (INSUL) .
7. Pomiary właściwości tłumików i filtrów akustycznych .
8. Analiza emisji hałasu do środowiska przez obiekty przemysłowe (Soundplan) .
9. Wpływ przenoszenia bocznego na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych (BASTIAN) .

 

Seminarium dyplomowe

Harmonogram referowania na seminarium dyplomowym magisterskim 2016

Go to Top