Studia II stopnia EAK (Akustyka)

Siatka zajęć Stacjonarne II stopnia Specjalność Akustyka EAK

Akustyka fizyczna

Wykład

Zamieszczone zagadnienia są nowe i obowiązują w roku akademickim 2018/19.

Akustyka fizyczna_Kol_1_2018

Andrzej Dobrucki

Urządzenia głośnikowe

Urządzenia głośnikowe_kol_2017

Urządzenia głośnikowe wyniki

Dobiegi_II stopień_2017

Urządzenia głośnikowe_kol_2018

Urządzenia głośnikowe wyniki

Przetworniki elektroakustyczne

Przetworniki elektroakustyczne_sprawdzian_2019

Bio- i Hydroakustyka – wykład – materiały dydaktyczne

1. Transmisja sygnałów ultradźwiękowych w cieczach i ośrodkach biologicznych
2. Nieliniowe właściwości wody i ośrodków biologicznych
3. Równanie zasięgu w echolokacji ultradźwiękowej i siła celu
4. Ultradźwiękowe przetworniki szerokopasmowe
5. Źródła parametryczne. Systemy hydrolokacji i telekomunikacji ultradźwiękowej. Sonary
6. Akustyczne metody monitoringu środowiska wodnego
7a. Zastosowania bierne i czynne ultradźwięków w hydroakustyce
7b. Zastosowania bierne i czynne ultradźwięków w bioakustyce
8. Przetworniki i głowice ultradźwiękowe stosowane w bioakustyce
9. Kawitacja i pseudokawitacja
10. Bioecholkacja ultradźwiękowa
11. Metody zobrazowań w diagnostyce medycznej
12. Zjawisko Dopplera w bioakustyce. Rodzaje zobrazowań dopplerowskich
13. Mikroskopia ultradźwiękowa
14. Tomografia ultradźwiękowa
15. Perspektywy rozwoju techniki ultradźwiękowej w bio- i hydroakustyce

Akustyka fizyczna laboratorium

Akustyka fizyczna laboratorium 2017-2018
1 Interferencja i dyfrakcja fal akustycznych
2 Estymacja wielkości psychoakustycznych
2 Estymacja wielkości psychoakustycznych – głośność

Przetworniki elektroakustyczne laboratorium

Przetworniki elektroakustyczne laboratorium 2017-2018

8. Pomiar rozkładu Bl wzdłuż szczeliny głośnika
5 Pomiar parametrów pola akustycznego w obecności rozpraszacza
17. Pomiar impedancji słuchawki
6. Pomiar właściwości materiałów na membrany głośnikowe
7 Pomiar parametrów superkierunkowego głośnika parametrycznego
8 Badanie zjawisk zachodzących w silniku termoakustycznym
11. Pomiar parametrów schematu zastępczego głośnika

Laboratorium hałasy i wibracje

Harmonogram_Lab_HiW2018-19

1. Pomiar poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu w polu rozproszonym.

2. Określenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych.

3. Pomiary drgań na stanowisku pracy.

4. Podstawy wibroizolacji.

5. Pomiary sztywności dynamicznej warstw elastycznych podłóg pływających.

6. Pomiary właściwości tłumików i filtrów akustycznych

7. Analiza emisji hałasu do środowiska przez obiekty przemysłowe.

8. Wpływ przenoszenia bocznego na izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.

Seminarium dyplomowe

Harmonogram referowania na seminarium dyplomowym magisterskim 2016

Go to Top