Studia II stopnia EAK (Akustyka)

Dobiegi_II stopień_2017Siatka zajęć Stacjonarne II stopnia Specjalność Akustyka EAK

Akustyka fizyczna

Wykład

Zamieszczone zagadnienia są nowe i obowiązują w roku akademickim 2016/17.

Akustyka fizyczna_Kol_1_2016

Akustyka_fizyczna_kol_1_wyniki

Akustyka fizyczna_kol_II_2017

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu „Akustyka fizyczna” odbędzie się w środę , 1.02.2017 w sali 2 o godz. 9.15 (w godzinach wykładu „Urządzenia elektroakustyczne”. Kolokwium piszą osoby, które nie zaliczyły lub nie pisały kolokwium I, II lub obu. Zakres materiału dla każdej z tych osób zaznaczony jest kolorem żółtym (tylko cz. I – 5 osób,  cz. I + II –  2 osoby). Osoby piszące tylko część I otrzymają po 3 pytania z tej części. Osoby piszące z całości materiału otrzymają po dwa pytania z każdej części (razem 4 pytania).

Akustyka_fizyczna_zaliczenie

Dobiegi_II stopień_2017

Andrzej Dobrucki

Urządzenia głośnikowe

Urządzenia głośnikowe_kol_2017

Urządzenia głośnikowe wyniki

Dobiegi_II stopień_2017

Bio- i Hydroakustyka – wykład – materiały dydaktyczne

1. Transmisja sygnałów ultradźwiękowych w cieczach i ośrodkach biologicznych
2. Nieliniowe właściwości wody i ośrodków biologicznych
3. Równanie zasięgu w echolokacji ultradźwiękowej i siła celu
4. Ultradźwiękowe przetworniki szerokopasmowe
5. Źródła parametryczne. Systemy hydrolokacji i telekomunikacji ultradźwiękowej. Sonary
6. Akustyczne metody monitoringu środowiska wodnego
7a. Zastosowania bierne i czynne ultradźwięków w hydroakustyce
7b. Zastosowania bierne i czynne ultradźwięków w bioakustyce
8. Przetworniki i głowice ultradźwiękowe stosowane w bioakustyce
9. Kawitacja i pseudokawitacja
10. Bioecholkacja ultradźwiękowa
11. Metody zobrazowań w diagnostyce medycznej
12. Zjawisko Dopplera w bioakustyce. Rodzaje zobrazowań dopplerowskich
13. Mikroskopia ultradźwiękowa
14. Tomografia ultradźwiękowa
15. Perspektywy rozwoju techniki ultradźwiękowej w bio- i hydroakustyce

Akustyka fizyczna laboratorium

Plan laboratorium 2015-2016
1 Interferencja i dyfrakcja fal akustycznych
2 Estymacja wielkości psychoakustycznych
2 Estymacja wielkości psychoakustycznych – głośność
3 Pomiar i analiza ciśnienia akustycznego
4 Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej
4 Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej – instrukcja manometru cyfrowego
4 Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej – Impedancja akustyczna w polu fali stojącej
5 Pomiar parametrów pola akustycznego w obecności rozpraszacza
6 Pomiar parametrów szumowych mikrofonów
7 Pomiar parametrów superkierunkowego głośnika parametrycznego
7a Wibroizolacja szyny tramwajowej
8 Badanie zjawisk zachodzących w silniku termoakustycznym

 

Laboratorium hałasy i wibracje

Harmonogram_Lab_HiW2016-17
1. Pomiar poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu metodą. Kwalifikacja pomieszczenia
2. Hałas na stanowisku pracy – pomiary akustyczne, ocena uciążliwości i szkodliwości, dobór indywidualnych ochronników słuchu
3. Pomiary drgań
4. Pomiary sztywności dynamicznej warstw elastycznych podłóg pływających.
5. Pomiary właściwości tłumików i filtrów akustycznych
6. Określenie izolacyjności akustycznej przegród budowlanych (INSUL)
7. Podstawy wibroizolacji
8. Projektowanie akustyki pomieszczeń przeznaczonych do pracy
9. Analiza emisji hałasu do środowiska przez obiekty przemysłowe (Soundplan)

LAB HiW_cw9_Zalacznik1_2014-2015

 

SoundPlan_Tutorila LabHiW-2014

 

Seminarium dyplomowe

Harmonogram referowania na seminarium dyplomowym magisterskim 2016

Go to Top