Andrzej B. Dobrucki

Prof. Andrzej Dobrucki Urodził się w roku 1949 w Rawiczu. Od ukończenia studiów w roku 1971 pracuje w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki.  Stopień doktora uzyskał w roku 1977, zaś stopień doktora habilitowanego w roku 1993. Od momentu powstania Zakładu Akustyki w roku 1985 kieruje Pracownią Podstaw Elektroakustyki. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne prof. A. Dobruckiego dotyczą akustyki technicznej i elektroakustyki. Jest uznanym specjalistą w zakresie modelowania, konstrukcji i pomiarów przetworników elektroakustycznych. Tematyki przetworników elektroakustycznych dotyczyły praca doktorska (1977) i habilitacyjna (1993). Andrzej Dobrucki w roku 2007 uzyskał tytuł profesora. Jest autorem lub współautorem ponad 160 publikacji, w tym ponad 30 artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, 3 monografii, 2 skryptów i 5 patentów.

Najbardziej znaną pozycją w dorobku prof. Dobruckiego jest podręcznik Przetworniki elektroakustyczne, wydany przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w roku 2007.  Był promotorem w 11 zakończonych przewodach doktorskich. Pełni funkcję przewodniczącego Komisji Programowej specjalności Akustyka i Inżynieria Dźwięku.  Był recenzentem w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych w kraju i za granicą.  Pełni też funkcję stałego recenzenta w wielu czasopismach naukowych, m.in. Archives of Acoustics, Physical Review, Journal of the Acoustical Society of America, IEEE Transaction on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control.  Prof. A. Dobrucki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, European Acoustics Association oraz Audio Engineering Society (AES). W latach 1995 – 97 i 2003-07 był przewodniczącym Sekcji Polskiej AES. Obecnie jest sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Akustycznego (od roku 2008). Jest członkiem Komitetu Akustyki PAN. Działa w Komisji ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Był organizatorem oraz członkiem komitetów naukowych wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.  Jego inicjatywy zorganizowano w roku 1994 we Wrocławiu I Sympozjum „Nowości w Technice Audio”. Kilka pierwszych Sympozjów odbyło się we Wrocławiu, następnie zostało przeniesione do Warszawy, obecnie zaś, pod nazwą Sympozjum „Nowości w Technice Audio i Wideo” odbywa się w różnych miastach kraju. Za swoją działalność otrzymał następujące odznaczenia: Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Medal Czterdziestolecia, a także Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej i Odznakę „Zasłużony dla miasta Wrocławia”. Otrzymał też dwukrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej i Dziekana Wydziału Elektroniki. W roku 2010 został honorowany specjalną nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej „Docendo discimus”. W roku 2007 na Konwenci Audio Engineering Society w Wiedniu odebrał nagrodę „Fellowship Award” przyznaną przez Audio Engineering Society.

Publikacje od roku 2006

I. Monografie i rozdziały w książkach:

 1. Dobrucki Andrzej, Application of Modern Technologies for Measurement of Electroacoustic Transducers, w: New Trends in Audio and Video, Ed. by Andrzej Dobrucki, Aleksander Petrovsky, Władysław Skarbek, Politechnika Białostocka, Rozprawy Naukowe Nr 134, Białystok 2006, s. 359-368
 2. Dobrucki A., Przetworniki elektroakustyczne, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006

II. Artykuły w czasopismach o zasięgu międzynarodowym:

 1. Bolejko R., Dobrucki A., FEM and BEM computing costs for acoustical problems, Arch. Acoust. vol. 31, no. 2, s. 193-212 (2006)
 2. Dobrucki A., Diffraction correction of frequency response for loudspeaker in rectangular baffle, Arch. Acoust. vol. 31, no. 4, s. 537-542 (2006)
 3. Wojaczek D.A., Pliński E.F., Dobrucki A.B., Representation of the laser self-mixing effect in an acoustic signal, Arch. Acoust. vol. 31, no. 4 (Supplement),, s. 159-263 (2006)
 4. Dobrucki A.B., Plaskota P., Computational modelling of Head-Related Transfer Function, Arch. Acoust. vol. 32, no. 3, s. 659-682 (2007)
 5. Dobrucki Andrzej B. , Siczek Rafał, The measurement of nonlinear distortion using broadband noise, Arch. Acoust. vol. 33, no. 4 (Supplement),, s. 33-38 (2008)
 6. Merit Benoit, Lemarquand Valérie, Lemarquand Guy, Dobrucki Andrzej B: Motor nonlinearities in electrodynamic loudspeakers : modelling and measurement,  Archives of Acoustics. 2009, vol. 34, nr 4, s. 579-590
 7. Dobrucki Andrzej B, Żółtogórski B., Pruchnicki P., Bolejko R., Sound-Absorbing and Insulating Enclosures for Ultrasonic Range, Archives of Acoustics. 2010, vol. 35, nr 2, s. 157 – 164
 8. Wojaczek Dorota., Dobrucki Andrzej B., Pliński Edward F. , Acoustic processes in RF excited CO2 laser plasma in pulse regime, Optica Applicata, Vol. XL, No. 1, 2010, str. 143-153
 9. Dobrucki Andrzej, Plaskota Przemysław, Pruchnicki Piotr, Michał Pec, Michał Bujacz, Paweł Strumiłło, Measurement  System for Personalized Head Related Transfer Functions and Its Verification by Virtual Source Localization Trials with Visually Impaired and Sighted Individuals, Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 58, No. 9, 2010 September, str. 724 – 738

III. Artykuły krajowe:

 1. Dobrucki A., Bolejko R., Wykorzystanie wibrometrii laserowej i metod numerycznych do walki z drganiami i hałasem, Ekopartner, nr 4 kwiecień 2006, str. 34-35.
 2. Dobrucki A., Wolnicki T., Normalizacja w służbie technologii jutra. Posiedzenie zespołów doradczych Komitetu Technicznego IEC/TC 100 w Warszawie, Normalizacja, No. 10, październik 2007, s. 6-8
 3. Dobrucki A., Normalizacja w audiometrii i protetyce słuchu, Słuch, nr 1/2008 (63), marzec 2008, s. 1-6
 4. Plaskota P., Dobrucki A., Dependence of the head-related transfer function on pinna flare angle, Elektronika 3/2009, str. 19-21
 5. Dobrucki A., Maleczek St., Zastosowanie modelu psychoakustycznego do badania jakości dźwięku wzmacniaczy lampowych, Elektronika 10/2009, str. 18-21
 6. Dobrucki  Andrzej, Siczek Rafał, The impact of digital filter parameters on the results of nonlinear distortion measurements in loudspeakers – simulation process, Elektronika 3/2010, str. 34-38
 7. Dobrucki Andrzej, Kozłowski Piotr, Evaluation of the quality of audio signals transmitted by the telecommunication channels, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 6/2010, str. 235 – 241
 8. Dobrucki Andrzej, Mirosław Ostrowski, Krzysztof Błasiak,  Maurycy J. Kin,  Stanisław J. Maleczek, Badanie jakości dźwięku sygnałów przesyłanych z wykorzystaniem radia cyfrowego DAB+, Przegląd Telekomunikacyjny, Wiadomości Telekomunikacyjne, Nr 6/2010, str. 488 – 491, dokument  elektroniczny

IV. Konferencje międzynarodowe:

 1. Bolejko R., Dobrucki A.B., Measuring of airborne sound insulation using laser Doppler vibrometer, Euronoise, May 30 – June 1, 2006, Tampere, Finland. Abstract: Acta Acustica united with Acustica, vol. 92, Supplement 1, May-June 2006, s.105.
 2. Plaskota P., Dobrucki A.B., Head-Related Transfer Function Calculation Using Boundary Element Method, 122nd Convention Audio Engineering Society, Vienna 2007, Convention Paper 7101, s. 1-11,
 3. Dobrucki Andrzej, Czura Łukasz, Magnetohydrodynamic transducer, 19th International Congress on Acoustics ICA 2007 Madrid, Spain, 2-7 September 2007,
 4. Didkovskiy Vitaly, Dobrucki Andrzej, Lunyova Svetlana, The loudspeaker system equipped with organ tubes, 19th International Congress on Acoustics ICA 2007 Madrid, Spain, 2-7 September 2007,
 5. Romuald Bolejko, Andrzej B. Dobrucki, Vibration characteristics of dry human skull using scanning laser doppler vibrometer, 19th International Congress on Acoustics ICA 2007 Madrid, Spain, 2-7 September 2007,
 6. Plaskota Przemysław, Dobrucki Andrzej B., Reduction of numerical head model for calculation of head-related transfer function, Signal processing algorithms, architectures, arrangements, and applications. SPA 2007. Workshop proceedings, Poznań, 7th September 2007. Poznań : IEEE Chapter Circuits and Systems Poland Section, [2007]. s. 181-186,.
 7. Wojaczek Dorota,  Pliński Edward, Rosiński Łukasz, Trawiński Robert, Dobrucki Andrzej B, Pulsed injection of the feedback signal to a cw and pulsed RF excited C02 slab-waveguide laser, XVI International Symposium on Gas Flow, Chemical Lasers, and High-Power Lasers, Gmunden, Austria, 4-8 September 2006, SPIE Proceedings Series, vol. 6346, 2007
 8. Dobrucki Andrzej B. , Plaskota Przemysław, The influence of pinna flare angle on head-related transfer function, Signal processing algorithms, architectures, arrangements, and applications. NTAV/SPA 2008. Workshop proceedings, Poznań, 25-27th September 2008. Poznań : IEEE Chapter Circuits and Systems Poland Section, [2008]. s. 43-46.
 9. Dobrucki Andrzej, Maleczek Stanisław, Kin Maurycy,  Subjective and objective evaluation of the vacuum tube amplifiers, Audio Engineering Society, Convention Paper 7806, 2009 May 7-10, Munich, Germany
 10. Dobrucki Andrzej B., Żółtogórski Bronisław, Pruchnicki Piotr, Bolejko Romuald, Baran Marzena, Refrigerator noise and vibration control and optimization, 16th International Congress on Sound and Vibration: recent developments in acoustics, noise and vibration, Kraków, Poland, 5-9 July 2009
 11. Dobrucki Andrzej B., Siczek R., The impact of digital filter parameters on the results of nonlinear distortion measurements in loudspeakers, Signal processing algorithms, architectures, arrangements, and applications. SPA 2009. Workshop proceedings, Poznań, 24-26 September 2009. Poznań : IEEE Chapter Circuits and Systems, Poland Section, [2009]. s. 139-143,.
 12. Dobrucki Andrzej, Merit Benoit, Lemarquand Valérie, Lemarquand Guy, Modeling of the  nonlinear distortion in electrodynamic loudspeakers  caused by the voice-coil inductance, 10ème Congrès Français d’Acoustique, Lyon, 12-16 Avril 2010, Dokument elektroniczny
 13. Siczek Rafał, Dobrucki Andrzej, Measurement  of the  nonlinear distortions  in loudspeakers  with a broadband noise, Audio Engineering Society, 128th Convention, London, UK, 22-25.05.2010, Convention Paper 8009
 14. Wojciech Bożejko. Andrzej Dobrucki, Maciej Walczyński, Parallelizing of digital signal processing with using GPU,  SPA 2010 – Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements and Applications (Conference Proceedings), Poznań, 23-25th September 2010, str. 29-33

V. Konferencje krajowe:

 1. Dobrucki A.B., Współczesne metody protetyki słuchu, Materiały LIII Otwartego Seminarium z Akustyki, Kraków – Zakopane 2006, s. 13-20 (referat zaproszony). Abstrakt ang.: Archives of Acoustics, vol. 31. No. 3, 2006, s. 352
 2. Bolejko R., Dobrucki A.B., Bochnia M., Dziewiszek W., Pomiar drgań czaszki ludzkiej z zastosowaniem dopplerowskiego wibrometru laserowego, Materiały LIII Otwartego Seminarium z Akustyki, Kraków – Zakopane 2006, s. 87-92. Abstrakt ang.: Archives of Acoustics, vol. 31. No. 3, 2006, s. 360
 3. Wojaczek D., Pliński E., Dobrucki A.B., Prezentacja optycznego efektu „self-mixing” w sygnale akustycznym, Materiały LIII Otwartego Seminarium z Akustyki, Kraków – Zakopane 2006, s. 161-164. Abstrakt ang.: Archives of Acoustics, vol. 31. No. 3, 2006, s. 386
 4. Dobrucki Andrzej B. , Siczek Rafał, The measurement of nonlinear distortion using broadband noise, LV Otwarte Seminarium z Akustyki OSA 2008, Wrocław-Piechowice, 8-12.09.2008, s. 301-306
 5. Dobrucki Andrzej, Grzesiak Grzegorz, Pomiar zniekształceń TIM wzmacniaczy akustycznych  metodą odwracanego przebiegu piłokształtnego, XIII Sympozjum „Nowości w Technice Audio i Wideo” Szczecin, 14-16 X 2010-10-18, Dokument  elektroniczny
Go to Top