PTA

Polskie Towarzystwo Akustyczne

oddział we Wrocławiu

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem INAD2017

 

Nagłówek plakat

50 lat Wrocławskiego Oddziału PTA

Adres

Polskie Towarzystwo Akustyczne
Oddział Wrocławski
ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 (bud.C-5)
50-370 Wrocław

Zarząd Oddziału

Przewodniczący: dr inż. Przemysław Plaskota
Zastępca Przewodniczącego: dr inż. Romuald Bolejko
Sekretarz: dr inż. Piotr Staroniewicz
Skarbnik: dr inż. Paweł Dziechciński

Członkowie Zarządu

dr inż. Stefan Brachmański
dr Wojciech Dziewiszek
mgr inż. Kacper Mrugała

Komisja Rewizyjna

dr inż. Piotr Kozłowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Opieliński
dr inż. Piotr Pruchnicki

Strona internetowa Zarządu Głównego PTA

http://acoustics.org.pl/


Oddział Wrocławski liczy 56 członków indywidualnych i 1 członka wspierającego.


Deklaracja członkowska PTA

Polityka prywatności

Konto bankowe do wpłat składek członkowskich

PTA Zarząd Główny w Poznaniu, Oddział we Wrocławiu

Nr rachunku (PKO BP): 70 1020 5242 0000 2402 0165 1694

Wysokość składki

Zgodnie z Uchwałami ZG PTA podjętymi w 2017 r., wysokość składek jest następująca:
1) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 100 zł na rok (bez zmian),
2) członkowie studenci zobowiązani są do opłacania składek w wysokości 40 zł na rok (od 1 stycznia  2018 r.),
3) członkowie zwyczajni i nadzwyczajni o statusie pracujących emerytów zobowiązani są do opłacania składek w wysokości takiej samej jak zwyczajni i nadzwyczajni.

 

Go to Top