Katedra Akustyki i Multimediów

W Katedrze Akustyki i Multimediów  pracuje obecnie 20 osób, w tym jeden profesor tytularny, jeden profesor Politechniki Wrocławskiej, dwunastu adiunktów, dwóch docentów i czterech pracowników techniczno-inżynieryjnych.

W skład Katedry Akustyki i Multimediów  wchodzą cztery pracownie. specjalizujące się w różnych dziedzinach akustyki.

  • Pracownia Podstaw Elektroakustyki – kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki,
  • Pracownia Podstaw Inżynierii Dźwięku – kierownik dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziński,
  • Pracownia Techniki Ultradźwiękowej – kierow­nik dr hab. inż. Tadeusz Gudra, prof. PWr.,
  • Pracownia Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych – kierownik dr inż. Stefan Brachmański,

W Katedrze funkcjonuje także Laboratorium Ba­daw­cze Akustyki, powiązane z Pracownią Podstaw Inżynierii Dźwięku, którego kierownikiem jest   także dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziński.

Go to Top