Specjalności

Studia stacjonarne I i II stopnia

Kierunek: ELEKTRONIKA

Studia stacjonarne I stopnia

Sylwetka absolwenta

Opis specjalności

Inżynieria Akustyczna (I st.) – kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu elektroakustyki, techniki ultradźwiękowej, technik cyfrowego przetwarzania sygnałów akustycznych, zagadnień ochrony przed hałasem i wibracjami, komunikacji za pomocą sygnału mowy (człowiek-człowiek lub człowiek-komputer), podstaw realizacji dźwięku, projektowania urządzeń, systemów elektroakustycznych i akustyki wnętrz, wykonywania pomiarów, analiz i przetwarzania sygnałów akustycznych, posługiwania się aparaturą ultradźwiękową stosowaną w przemyśle i w medycynie.

Absolwent przygotowany jest do pracy jako realizator dźwięku w radiofonii, telewizji, kinematografii, fonografii i przemyśle rozrywkowym, w teatrach dramatycznych i operowych, jako projektant systemów nagłośnienia i systemów dźwiękowych, jako inżynier sprzedaży i serwisu urządzeń i systemów audio, a także jako inżynier w branżach związanych z pomiarami akustycznymi i ochroną środowiska przed hałasem i wibracjami.

Program kształcenia jest skoncentrowany na dwóch głównych obszarach tematycznych, z których pierwszy obejmuje zagadnienia związane z systemami elektroakustycznymi i urządzeniami ultradźwiękowymi, walką z hałasem oraz zastosowaniem akustyki w telekomunikacji, natomiast drugi nurt tematyczny kładzie nacisk na szeroko pojętą realizację dźwięku, w której zawiera się także wiedza z zakresu psychoakustyki, akustyki muzycznej oraz akustyki wnętrz.

W ramach specjalności studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w zajęciach organizowanych przez sekcję studencką Audio Engineering Society, studenckie Radio Luz oraz Telewizję Styk.

Studia stacjonarne II stopnia

Sylwetka absolwenta

Opis specjalności

Akustyka (II  st.) – kształcenie obejmuje wiedzę z zakresu akustyki fizycznej, dźwięku cyfrowego, urządzeń głośnikowych oraz hałasów i wibracji, obejmuje również problematykę prognozowania w akustyce środowiska i tworzenia map akustycznych. Poszerzana jest wiedza z zakresu metod analizy i przetwarzania sygnałów akustycznych, komputerowego modelowania w akustyce, zastosowań techniki ultradźwiękowej w przemyśle i medycynie, a także z zakresu bio- i hydroakustyki, diagnostyki akustycznej oraz reżyserii dźwięku. Kształcenie jest kontynuacją specjalności Inżynieria Akustyczna prowadzonej na studiach pierwszego stopnia. Absolwent przygotowany jest do pracy jako realizator dźwięku w radiofonii, telewizji, kinematografii, fonografii i przemyśle rozrywkowym, w teatrach dramatycznych i operowych, jako projektant systemów nagłośnienia i systemów dźwiękowych, jako inżynier sprzedaży i serwisu urządzeń i systemów audio, a także jako inżynier w branżach związanych z pomiarami akustycznymi i ochroną środowiska przed hałasem i wibracjami. W ramach specjalności studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy poprzez udział w zajęciach organizowanych przez sekcję studencką Audio Engineering Society, Studenckie Radio Luz oraz Telewizje Styk.