Aparatura naukowa

 • Urządzenia do rejestracji i analizy ciśnienia akustycznego (np. analizator dwukanałowy Larson-Davis 2900, SVAN 959, SVAN 955, SVAN 945A, SVAN 912, miernik poziomu dźwięku Larson-Davis 824, Norsonic Nor 118)
 • Systemy do pomiarów elektroakustycznych Audio Precision System Two Cascade, APx 525
 • Aparatura do pomiarów związanych z akustyką budowlaną i architektoniczną: dwunastościenne źródło wszechkierunkowe Norsonic Nor270, program Dirac, stukacz Norsonic Nor211A
 • Miernik współczynnika jakości transmisji mowy Brüel & Kjaer 3361
 • Symulatory ust: Brüel & Kjaer 4227, NTI Talkbox
 • Oprogramowanie do prognozowania hałasu środowiskowego (np. CADNAA, WWD, INM 5.2 a, NODEL, ZEW HALAS)
 • Oprogramowanie do projektowania i symulacji urządzeń głośnikowych (LEAP, AkAbak)
 • Oprogramowanie do projektowania akustyki wnętrz i systemów nagłaśniania (Ray Noise, EASE)
 • Defektoskopy ultradźwiękowe i cyfrowe karty defektoskopowe
 • Betonoskop ultradźwiękowy
 • Ultradźwiękowy tester materiałów
 • Ultradźwiękowe generatory pomiarowe
 • Interferometr impulsowo-fazowy
 • Analizator sieci i widma w paśmie 10kHz – 150 MHz
 • Miernik poziomu dźwięku na pasmo ponadakustyczne
 • Precyzyjny hydrofon pomiarowy
 • Precyzyjne mechanizmy przesuwu XYZ, obrót, wraz ze sterownikami
 • Aparatura ultradźwiękowa do diagnostyki medycznej
 • Stanowisko do ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej
 • Oscyloskop cyfrowy pracujący w paśmie do 500 MHz, z możliwością obróbki sygnałów
 • Systemy edycyjno-montażowe MasterPort z kartą dźwiękową Triple DAT
 • Systemy edycyjno-montażowe Samplitude
 • Komputerowe studio montażowe z konsoletą 24-kanałową, magnetofonami DAT oraz urządzeniami peryferyjnymi i komputerowym systemem edycji dźwięku
 • Cyfrowy stół mikserski Yamaha 03 D
 • Stół mikserski Allen&Heath ZED R16
 • Komora bezpogłosowa do wszechstronnych pomiarów przetworników elektroakustycznych
 • Cyfrowe systemy pomiarowe Winpomi do pomiarów elektroakustycznych, pomiarów parametrów pomieszczeń oparte o karty z procesorem sygnałowym TMS320C25 i przetwornikami A/C i C/A – DSP16+ firmy Ariel
 • Program do modelowania drgań i promieniowania dźwięku osiowo-symetrycznych powłok obrotowych – WinFEM
 • Głośniki elektrostatyczne Audiostatic ES100
 • Studyjne monitory odsłuchowe Yamaha NS10M
 • Wielokanałowy zestaw odsłuchowy 5.1 (Yamaha HS80, Yamaha HS50)
 • Analogowe systemy do pomiarów przetworników i torów elektroakustycznych: mikrofony pomiarowe, wzmacniacze pomiarowe, rejestratory
 • Oprzyrządowanie do pomiarów terenowych izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych i od dźwięków uderzeniowych
 • Źródło dźwięku na bazie stukacza do wyznaczania dźwiękoizolacyjnych właściwości obudów
 • Aparatura do oceny zagrożenia hałasem infra i ultradźwiękowym
 • Aparatura do oceny oddziaływania drgań na budynki i ludzi w budynkach
 • Akustyczny fantom głowy Neumann KU 100 (sztuczna głowa)
 • Wibrometr laserowy
 • Stacje meteorologiczne: Davis Vantage PRO2, Skywatch GEOS 11