Struktura Katedry

Kierownik Katedry: dr hab. inż. Krzysztof Opieliński, prof. uczelni

Pracownie:
Pracownia Inżynierii Dźwięku, kierownik: dr inż. Paweł Dziechciński
Pracownia Podstaw Elektroakustyki, kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki
Pracownia Techniki Ultradźwięków, kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Opieliński
Pracownia Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych, kierownik: dr inż. Stefan Brachmański

Laboratoria:
Laboratorium Badawcze Akustyki, kierownik: dr inż. Paweł Dziechciński