Studia I stopnia EIA (Inżynieria Akustyczna)

Siatka zajęć Stacjonarne I stopnia Specjalność Inżynieria Akustyczna EIA

Pomiary w akustyce

Pomiary_w_akustyce_I_2019

Pomiary_w_akustyce_II_2020

Seminarium dyplomowe

Harmonogram prezentacji 2019 prof. A Dobrucki

Akustyka telekomunikacyjna

Komputerowe systemy edycji dźwięku – wykład – materiały dydaktyczne

1. Elementy KSED

2. Pliki dźwiękowe

3. Optymalizacja komputera do pracy z dźwiękiem.

4. Podstawy komputerowej edycji dźwięku

5. Komputerowa rejestracja i odtwarzanie dźwięku.

6. Elektroniczny montaż dźwięku.

7. Komputerowa edycja amplitudy i panoramy dźwięku.

8i9. Procesory dynamiki, przykłady zastosowań.

10. Programowa filtracja dźwięku – korektory graficzne i parametryczne. Moduły redukcji szumów.

11. Programowe efekty dźwiękowe typu echo i pogłos. Procesory pogłosowe.

12. Programowe efekty dźwiękowe typu chorus, flanger, vibrato, tremolo, pitch-shifter.

13. Komputerowa synteza dźwięku, generatory, samplery, pętle.

 

Laboratorium pomiary w akustyce

Szablon sprawozdania obowiązkowy
Pomiary w akustyce laboratorium – harmonogram zajęć
4. Pomiar współczynnika pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej.
4. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej – Impedancja akustyczna w polu fali stojącej
10. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej
10. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej – instrukcja manometru cyfrowego
13. Pomiary impulsowe głośników
14. Pomiar zniekształceń nielinearnych głośnika
19. Detektory wartości skutecznej
20. Zestawy głośnikowe
21. Pomiar parametrów szumowych mikrofonów
22. Pomiar i analiza ciśnienia akustycznego

 Akustyka architektoniczna

Harmonogram zajęć z Laboratorium Akustyki Architektonicznej

Ćwiczenie 1: Projektowanie akustyki pomieszczeń.

Ćwiczenie 2: Pole akustyczne w pomieszczeniu w zakresie małych częstotliwości

Ćwiczenie 3: Pomiar czasu pogłosu i parametrów powiązanych pomieszczenia.

Ćwiczenie 4: Pomiary i ocena pola akustycznego w pomieszczeniu.

Ćwiczenie 5: Pomiar izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej.

Ćwiczenie 6: Badania charakterystyk głośnika w pomieszczeniu.

 

 

Laboratorium Ochrona przed hałasem

 

1. Zmiana poziomu dźwięku w funkcji odległości od źródła (606).
2. Akcelerometry i przedwzmacniacze – kalibracja, pomiary drgań (610).
3. Pomiar poziomu mocy akustycznej źródła hałasu metodą techniczną (607).
4. Pomiar hałasu na stanowisku pracy (p.509).

 

Protetyka słuchu

Protetyka_słuchu_kolokwium_2017

Protetyka słuchu1_4

Protetyka_2017_oceny

 

Technika Ultradźwiękowa

LABORATORIUM PODSTAW TECHNIKI ULTRADŹWIĘKOWEJ AKUSTYKA TECHNICZNA I st.

Technika Ultradźwiękowa – ĆWICZENIE 2 KOMENTARZE

Technika Ultradźwiękowa – ĆWICZENIE 3 KOMENTARZE

Technika Ultradźwiękowa – ĆWICZENIE 4 KOMENTARZE

Praktyki