Prace dyplomowe

Tematy prac dyplomowych

Studia I stopnia Inżynieria akustyczna (EIA)

Aby zarezerwować temat należy zgłosić się do promotora.
Promotor po przypisaniu tematu do studenta daje potwierdzenie rezerwacji.
Potwierdzenie oraz indeks należy zanieść do dziekanatu w celu zapisania w systemie Edukacja.
Tematy prac dyplomowych: dyplomstudent.pwr.edu.pl

Student zgłasza się po JEDEN egzemplarz karty pracy dyplomowej (chyba, że promotor zdecyduje inaczej), którą student dostarcza OBOWIĄZKOWO do pokoju 25 A bud. C-3. Student nie ma już obowiązku dostarczania drugiego egzemplarza karty tematu do Dziekanatu.

Wykaz pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy

Pytania dostępne są na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce studenci – dyplomanci – pytania na egzamin dyplomowy, link poniżej :

weka.pwr.edu.pl/studenci/dyplomanci/pytania-na-egzamin-dyplomowy

W zakładce Dyplomanci znajdują się także składy Komisji Egzaminów Dyplomowych.

weka.pwr.edu.pl/studenci/dyplomanci/komisje-egzaminow-dyplomowych

Informacje dodatkowe

Informacje dla dyplomantów na www.weka.pwr.wroc.pl

Przygotowanie wersji archiwalnej pracy

Wszelkich informacji związanych z Egzaminem Dyplomowym udzielają dla :

  • studentów studiów magisterskich dr inż. Piotr Staroniewicz () C-5 p. 502 tel. 71 320 26 70
  • studentów studiów inżynierskich dr inż. Przemysław Plaskota () C-5 p. 604 tel. 71 320 26 24