Studia I stopnia WPPT (Inżynieria Biomedyczna)

Podstawy Zastosowań Ultradźwięków w Medycynie

 

Wykład 1

Wykład 2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5a

Wykład 5b

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Wykład 9

Wykład  10

Wykład 11

Wykład 12

Wykład 13

Podstawy zastosowań utltradźwięków w medycynie – Laboratorium

      1. Przetwornik piezoelektryczny

          PTU_Komentarze_do_ćwiczenia_1

      2. Pomiar prędkości
          PTU_Komentarze_do_ćwiczenia_2

      3. Ciśnienie Promieniowania
          PTU_Komentarze_do_ćwiczenia_3

      4. Obserwacja zjawisk fizycznych
          PTU_Komentarze_do_ćwiczenia_4