Andrzej B. Dobrucki

Prof. Andrzej Dobrucki urodził się w roku 1949 w Rawiczu. Po ukończeniu studiów Na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w roku 1971 pracował w Instytucie Telekomunikacji i Akustyki w Zakładzie Elektroakustyki, kierowanym przez prof. Zbigniewa Żyszkowskiego.  Stopień doktora uzyskał w roku 1977 za rozprawę dotyczącą drgań i promieniowania dźwięku przez stożkową membranę głośnika. Tematykę głośnikową kontynuował po doktoracie., Stopień doktora habilitowanego otrzymał w roku 1993 na podstawie rozprawy o numerycznym modelowaniu membran głośnikowych. Od momentu powstania Zakładu Akustyki w roku 1985 kierował Pracownią Podstaw Elektroakustyki. Zainteresowania naukowe i dydaktyczne prof. A. Dobruckiego dotyczą akustyki technicznej i elektroakustyki. Jest uznanym specjalistą w zakresie modelowania, konstrukcji i pomiarów przetworników elektroakustycznych, zwłaszcza głośników.  Andrzej Dobrucki w roku 2007 uzyskał tytuł profesora. Jest autorem lub współautorem ponad 220 publikacji, w tym 9 książek, 13 rozdziałów w monografiach, 57 artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym, i 6 patentów.

Najbardziej znaną pozycją w dorobku prof. Dobruckiego jest podręcznik Przetworniki elektroakustyczne, wydany przez Wydawnictwa Naukowo-Techniczne w roku 2007.  Był promotorem w 17 zakończonych przewodach doktorskich.  Był recenzentem w wielu przewodach doktorskich i habilitacyjnych w kraju i za granicą, a także recenzentem wniosków o tytuł profesora.  Pełni też funkcję stałego recenzenta w wielu czasopismach naukowych, m.in. Archives of Acoustics, Physical Review, Applied Acoustics, Measurement. Prof. A. Dobrucki jest członkiem Polskiego Towarzystwa Akustycznego, European Acoustics Association oraz Audio Engineering Society (AES). Był w gronie założycieli Polskiej Sekcji AES podczas IV Sympozjum Inżynierii i Reżyserii Dźwięku w Gdańsku w roku 1991. W latach 1993-95 i 2003 – 2007 był Przewodniczącym Polskiej Sekcji AES, a od założenia Sekcji do roku 2016 był stale członkiem Zarządu. W roku 2007 na Konwencii Audio Engineering Society w Wiedniu odebrał nagrodę „Fellowship Award”. Obecnie jest członkiem wspierającym (Sustaining Member) AES. Pełnił wiele funkcji w Polskim Towarzystwie Akustycznym, był członkiem Komisji Rewizyjnej, Sekretarzem i Wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego. Obecnie kończy drugą kadencję na funkcji Przewodniczącego Zarządu Głównego PTA. Jest członkiem Komitetu Akustyki PAN, w ubiegłej kadencji (2017-2020) był wiceprzewodniczącym Komitetu. Działa w Komisji ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Był organizatorem oraz członkiem komitetów naukowych wielu konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych.  Z jego inicjatywy zorganizowano w roku 1994 we Wrocławiu I Sympozjum „Nowości w Technice Audio”. Kilka pierwszych Sympozjów odbyło się we Wrocławiu, następnie zostało przeniesione do Warszawy, obecnie zaś, pod nazwą Sympozjum „Nowości w Technice Audio i Wideo” odbywa się w różnych miastach kraju.

Za swoją działalność otrzymał następujące odznaczenia: Brązowy i Złoty Krzyż Zasługi, Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, Medal Czterdziestolecia, a także Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej i Odznakę „Zasłużony dla miasta Wrocławia”. Otrzymał też dwukrotnie Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz liczne nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej i Dziekana Wydziału Elektroniki. W roku 2010 został honorowany specjalną nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej „Docendo discimus”.

Najważniejsze publikacje

Książki

 1. Andrzej Dobrucki: „Przetworniki elektroakustyczne” WNT Warszawa 2007 (dodruk PWN Warszawa 2018)
 2. Andrzej Dobrucki: Podstawy akustyki, Wyd. Politechniki Wrocławskiej Wrocław 1987 (wyd. II 1992)

Rozdziały w książkach

 1. Andrzej B. Dobrucki, Maurycy Kin, Bartłomiej T. Kruk: Various aspects of auditory fatigue caused by listening to loud music, Advances in Clinical Audiology, ed. by Stavros Hatzopoulos. Wyd. InTech 2017. s. 167-185
 2. Andrzej B. Dobrucki. , Przemysław Plaskota., Piotr Pruchnicki: System for high speed measurement of head-related transfer function, w: Advanced topics in measurements / ed. by Zahurul Haq. Rijeka : InTech, 2012. s. 1-18

Artykuły

 1. Andrzej Dobrucki, Bartłomiej Kruk: Influence of working conditions on parameters of thermoacoustic engine with travelling wave, Archives of Acoustics. 2020. vol. 45, nr 3, s. 467-473
 2. Andrzej B. Dobrucki: Nonlinear distortions in electroacoustic devices, Archives of Acoustics. 2011. vol. 36, nr 2, s. 437-460
 3. Andrzej B. Dobrucki, Bronisław Żółtogórski., Piotr Pruchnicki, Romuald Bolejko: Sound-absorbing and insulating enclosures for ultrasonic range, Archives of Acoustics. 2010. vol. 35, nr 2, s. 157-164
 4. Dobrucki Andrzej, Plaskota Przemysław, Pruchnicki Piotr, Michał Pec, Michał Bujacz, Paweł Strumiłło, Measurement  System for Personalized Head Related Transfer Functions and Its Verification by Virtual Source Localization Trials with Visually Impaired and Sighted Individuals, Journal of the Audio Engineering Society, Vol. 58, No. 9, 2010 September, str. 724 – 738
 5. Grzegorz Matusiak., Andrzej B. Dobrucki: Fourth-order symmetrical band-pass loudspeaker systems, Journal of the Audio Engineering Society. 2002. vol. 50, nr 1/2, s. 4-18
 6. Andrzej B. Dobrucki, Piotr Pruchnicki: Theory of piezoelectric axisymmetric bimorph, Sensors and Actuators. A, Physical. 1997. vol. 58, nr 3, s. 203-212
 7. Ryszard Kacprzyk, Andrzej B. Dobrucki, Juliusz Gajewski: Double-layer electret transducer, Journal of Electrostatics. 1997. vol. 39, nr 1, s. 33-40
 8. Andrzej B. Dobrucki: Nontypical effects in an electrodynamic loudspeaker with a nonhomogeneous magnetic field in the air gap and nonlinear suspensions, Journal of the Audio Engineering Society. 1994. vol. 42, nr 7/8, s. 565-576