Możliwości badawcze

Prace naukowo-badawcze realizowane w Katedrze

 • Komputerowe modelowanie i pomiary zniekształceń nielinearnych przetworników elektroakustycznych
 • Opracowanie metodyki projektowania pasmowo-przepustowych urządzeń głośnikowych
 • Urządzenie głośnikowe z wejściem cyfrowym
 • Metody odtwarzania atmosfery akustycznej za pomocą sztucznej głowy
 • Kompatybilność mikrofonowych systemów stereofonicznych
 • Komputerowa synteza dźwięków instrumentów muzycznych
 • Badania propagacji dźwięku w środowisku w celu utworzenia bazy danych pomiarowych
 • Badanie i kształtowanie pól akustycznych: badania hałasu stalowych mostów kolejowych
 • Projektowanie akustyki wnętrz i pomiary studiów i reżyserni Polskiego Radia we Wrocławiu, Teatru Polskiego we Wrocławiu oraz „Sceny na Dworcu Świebodzkim” i Teatru Muzycznego – Operetki Wrocławskiej
 • Opracowanie rozwiązań w zakresie obniżenia poziomu hałasu zakładów przemysłowych: Huta Miedzi „Legnica”, Cadbury Poland i in.
 • Wizualizacja struktury wewnętrznej ośrodków biologicznych metodą ultradźwiękowej tomografii transmisyjnej
 • Wizualizacja struktury powierzchniowej ośrodków metodą mikroskopii ultradźwiękowej
 • Opracowanie przetworników do generacji fal ultradźwiękowych w ośrodkach ciekłych i gazowych
 • Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami ultradźwiękowymi
 • Badanie zjawisk zachodzących przy czynnym oddziaływaniu energii ultradźwiękowej; kawitacja ultradźwiękowa
 • Rozwój metod przetwarzania sygnałów akustycznych i fonicznych
 • Badanie parametrów różnych ośrodków i zjawisk w nich zachodzących za pomocą fal ultradźwiękowych
 • Badanie zmienności przestrzennej parametrów akustycznych we wnętrzach i przestrzeni otwartej