Siatki

Siatki studiów stacjonarnych

EIA_st_I Inżynieria Akustyczna
EAK_st_II Akustyka

Siatka studiów niestacjonarnych

EAK_nst_II Akustyka studia niestacjonarne

Efekty kształcenia 1 stopień

1st EKA Kierunkowe efekty kształcenia
1st Zał2 EIA Specjalnościowe efekty kształcenia

Efekty kształcenia 2 stopień

2st EKA Kierunkowe efekty kształcenia
2st Zał4 EAK Specjalnościowe efekty kształcenia
2st Zał5 EAK niestacjonarne Specjalnościowe efekty kształcenia

Opiekunowie kursów

Opiekunowie kursów Katedra Akustyki

Karta Przedmiotu

ZW_33_202-z4 Karta przedmiotu z komentarzem, aktualizacja 2012-06-20

Godziny CNPS

Godziny CNPS należy liczyć w następujący sposób: CNPS = ECTS x 30.

Punkty BK

Punkty BK (bezpośredniego kontaktu) muszą stanowić co najmniej 50% całkowitej liczby punktów ECTS. Można stosować dokładność do połowy punktu. Nie musi być zachowany dokładny podział na formy kształcenia, suma punktów w całym wierszu musi być co najmniej połową wszystkich punktów ECTS.

Treści wykładu

W treści wykładu można zarezerwować termin na zaliczenie. W takiej sytuacji nie przyporządkowujemy PEK do treści wykładu, która zawiera zaliczenie.

Treści laboratorium i innych form

W treści laboratorium (i innych form) nie można umieszczać więcej tematów, niż jest przewidzianych godzin – liczba godzin musi się zgadzać. Można natomiast umieścić treść typu „omówienie sposobu przygotowania się do laboratorium, omówienie sposobu przygotowania sprawozdania” itp., uwzględniając w ten sposób terminy rozruchowe i odróbcze.

Ważne: można nie wpisywać konkretnych tematów ćwiczeń laboratoryjnych. Można wpisać treść typu „pomiary właściwości urządzeń elektroakustycznych” i przyporządkować tej treści np. 4 laboratoria. To pozwoli na pewną dowolność w kształtowaniu zawartości konkretnych ćwiczeń (musimy pamiętać, że studenci uczący się wg tych treści pojawią się na naszej specjalności dopiero za 3 lata, studenci studiów drugiego stopnia szybciej).

Skreślać czy usuwać

W miejscu, gdzie jest wybór opcji (zazwyczaj oznaczone gwiazdką) lepsze będzie skreślanie, zamiast usuwania. Sprawa nie została wyjaśniona ostatecznie.

Przykłady

Poniżej przykłady przygotowane przez panią Dziekan (uwaga: niestety są błędy w przykładach).
TLEU 107
INES406PZ
INES 409
INEU407SS
INEU419PP
INEU 410

Czasowniki do opisu wiedzy i umiejętności

Spis czasowników operacyjnych