Lista kursów

Lista kursów obowiązkowych i wybieralnych

Legenda

Tygodniowa liczba godzin danego kursu umieszczona jest w kolumnie z rodzajem zajęć:
w – wykład
ć – ćwiczenia
l – laboratorium
p – projekt
s – seminarium
Przykład: 20200 oznacza, że dany kurs składa się z dwóch godzin wykładu i dwóch godzin laboratorium.

Specjalność Inżynieria Akustyczna – I stopień

kursy obowiązkowe

Lp. Kod kursu/grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin Liczba pkt. ECTS Sposób zaliczenia
w ć l p s ZZU CNPS łączna
1 EKES00006W Pomiary w akustyce 2 30 60 2 Z
2 EKES00007L Pomiary w akustyce 2 30 60 2 Z
3 EKES00015W Psychoakustyka (GK) 1 15 30 2 Z
4 EKES00015L Psychoakustyka (GK) 1 15 30 Z
5 EKES00020W Technologia nagrań dźwiękowych (GK) 1 15 30 2 Z
6 EKES00020L Technologia nagrań dźwiękowych (GK) 1 15 30 Z
7 EKES00019W Komputerowe systemy edycji dźwięku (GK) 1 15 30 2 Z
8 EKES00019L Komputerowe systemy edycji dźwięku (GK) 1 15 30 Z
9 EKES00024W Akustyka architektoniczna (GK) 2 30 90 4 Z
10 EKES00024P Akustyka architektoniczna (GK) 1 15 30 Z
11 EKES00012L Akustyka architektoniczna 2 30 60 2 Z
12 ETES00916W Akustyka mowy 2 30 60 2 Z
13 EKES17021W Ochrona przed hałasem i drganiami (GK) 2 30 60 4 E
14 EKES17021L Ochrona przed hałasem i drganiami (GK) 1 15 60 Z
15 EKES00029W Akustyka muzyczna (GK) 1 15 30 2 Z
16 EKES00029P Akustyka muzyczna (GK) 1 15 30 Z
17 EKES00017W Urządzenia elektroakustyczne (GK) 2 30 60 3 E
18 EKES00017L Urządzenia elektroakustyczne (GK) 1 15 30 Z
19 ETES17018W Systemy elektroakustyczne 2 30 90 3 E
20 EKES00025W Przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) 1 15 30 2 Z
21 EKES00025L Przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) 1 15 30 Z
22 EKES00018L Realizacja dźwięku (GK) 1 15 30 Z
23 EKES00018S Realizacja dźwięku (GK) 1 15 30 2 Z
24 EKES00016W Technika ultradźwiękowa (GK) 1 15 30 3 E
25 EKES00016L Technika ultradźwiękowa (GK) 1 15 30 Z
26 EKES00016S Technika ultradźwiękowa (GK) 1 15 30 Z
27 EKES00026W Aplikacje internetowe (GK) 1 15 30 2 Z
28 EKES00026P Aplikacje internetowe (GK) 1 15 30 Z
29 ETES00024W Akustyka środowiska 1 15 60 2 Z
30 EKES17022W Protetyka słuchu (GK) 1 15 30 2 Z
31 EKES17022L Protetyka słuchu (GK) 1 15 30 Z
32 EKES00023W Biometria (GK) 1 15 30 2 Z
33 EKES00023L Biometria (GK) 1 15 30 Z
34 EKES00027L Laboratorium akustyki mowy 2 30 60 2 Z
35 EKES00028P Systemy elektroakustyczne 2 30 90 3 Z
36 EKEK00017P Projekt zespołowy 3 45 120 4 Z
37 EKES17004S Seminarium dyplomowe 2 30 90 3 Z
Razem 22 0 16 8 4 750 1710 57  

Specjalność Akustyka – II stopień

Lp. Kod

kursu/

grupy kursów

Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów

oznaczyć symbolem GK)

Tygodniowa

liczba godzin

Liczba godzin Liczba

pkt. ECTS

Sposób

zali-

czenia

w ć l p s ZZU CNPS łączna
1 EKEU00911W Akustyka fizyczna 2 30 60 2 Z
2 EKEU00904W Ultradźwiękowa aparatura pomiarowa i diagnostyczna 1 1 15 60 2 Z
3 ETEU12908W Bio- i hydroakustyka 2 30 90 3 Z
4 EKEU00913W Akustyka przestępstwa (GK) 1 15 30 3 Z
5 EKEU00913S Akustyka przestępstwa (GK) 2 30 60 Z
6 EKEU00917W Dźwięk cyfrowy 1 2 30 60 2 Z
7 EKEU00921W Urządzenia głośnikowe 1 1 15 30 1 Z
8 EKEU17907W Hałasy i wibracje (GK) 2 30 60 4 E
9 EKEU17907L Hałasy i wibracje (GK) 2 30 60 Z
10 ETEU17904W Analiza i przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) 2 30 60 4 E
11 ETEU17904L Analiza i przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) 2 30 60 Z
12 EKEU00919W Systemy nagłaśniania 1 1 15 30 1 Z
13 ETEU12914S Elementy reżyserii dźwięku 2 30 60 2 Z
14 EKEU00909W Przetworniki elektroakustyczne (GK) 1 15 60 3 Z
15 EKEU00909L Przetworniki elektroakustyczne (GK) 1 15 30 Z
16 EKEU00914S Komputerowe modelowanie w akustyce (GK) 2 30 60 3 Z
17 EKEU00914P Komputerowe modelowanie w akustyce (GK) 1 15 30 Z
Razem 15 0 5 1 6 405 900 30