Katedra Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów

W Katedrze Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów  pracuje obecnie 14 osób, w tym dwóch profesorów tytularnych, jeden profesor Politechniki Wrocławskiej, dziewięciu adiunktów i dwóch pracowników techniczno-inżynieryjnych.

W skład Katedry Akustyki, Multimediów i Przetwarzania Sygnałów  wchodzą cztery pracownie. specjalizujące się w różnych dziedzinach akustyki.

  • Pracownia Podstaw Elektroakustyki – kierownik prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki,
  • Pracownia Podstaw Inżynierii Dźwięku – kierownik dr inż. Paweł Dziechciński,
  • Pracownia Techniki Ultradźwięków – kierow­nik  prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Opieliński
  • Pracownia Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych – kierownik dr inż. Stefan Brachmański,

W Katedrze funkcjonuje także Laboratorium Ba­daw­cze Akustyki, powiązane z Pracownią Podstaw Inżynierii Dźwięku, którego kierownikiem jest dr inż. Paweł Dziechciński.