Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem INAD2017

Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem (INAD) nazywany też Dniem Walki z Hałasem ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie wpływu hałasu na jakość życia i zdrowie ludzi na całym świecie. Dzień został ustanowiony w 1996 roku przez  Center of Hearing and Communication (CHC) i od tego czasu, każdego roku, jest obchodzony w wyznaczoną środę kwietnia.

Europejskie Towarzystwo Akustyczne (European Acoustics Association), które jest europejskim stowarzyszeniem narodowych towarzystw akustycznych i do której należy Polskie Towarzystwo Akustyczne, uczestniczy w obchodach INAD poprzez organizowanie serii wydarzeń kierowanych do całego społeczeństwa, a w szczególności do młodych ludzi, którzy należą do najbardziej narażonych w tym względzie. Wydarzenia te organizowane są przez narodowe towarzystwa skupione w EAA.

W 2017 roku EAA koordynuje szeroką kampanię w celu zainteresowania europejczyków hałasem i jego wpływem na jakość życia i zdrowie. EAA będzie współpracowała z Komisją Europejską i Europejską Agencją ds. Środowiska w celu promowania i koordynacji działań między towarzystwami akustycznymi, władzami krajowymi, stowarzyszeniami hałasowymi, szkołami itd. aby jak najszersze grono osób otrzymało prawdziwe, możliwie dokładne i naukowo udowodnione informacje o efektach oddziaływania hałasu.

Zachęcamy do zapoznania się z multimedialną prezentacją dostępną na stronie internetowej  https://euracoustics.org/INAD2017/

Krótkie wprowadzenie w tematykę oddziaływania hałasu na człowieka: pobierz plik INAD2017 PTA Oddział Wrocław.

Rozkłady zajęć semestr zimowy 2016-2017 dla I i II stopnia

I_3 rok_5 sem._EKA

II EKA sem.3 – I pot

II EKA sem.3- II pot

IV EIA sem.7

I EKA sem.2 II stop.

Oferta stażu zagranicznego dla Absolwentów kierunku Akustyka!

Whirlpool EMEA poszukuje obecnie stażystów na 6 miesięczny płatny staż w Departamencie R&D dotyczący drgań oraz eliminacji hałasu.

Lokalizacja: Cassinetta (Varese, 30 km od Mediolanu), Włochy.

Oferujemy ciekawe możliwości rozwoju oraz międzynarodowe środowisko pracy!

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z ofertą:

http://emea.whirlpoolcareers.com/job-description?nPostingId=1092&nPostingTargetId=1368&id=PNJFK026203F3VBQB7VV4V4Z5&LG=UK&mask=wpext

oraz przesłanie CV w języku angielskim do:

Ewa Trojak

ewa_trojak_kenexa@whirlpool.com

Go to Top