Prace dyplomowe

Tematy prac dyplomowych

Studia I stopnia Inżynieria akustyczna (EIA)

    Aby zarezerwować temat należy zgłosić się do promotora.

 

    Promotor po przypisaniu tematu do studenta daje potwierdzenie rezerwacji.

 

Studia I stopnia

 

Wykaz pytań egzaminacyjnych na egzamin dyplomowy

Zaktualizowane zagadnienia zostały przedstawione na Komisji Dydaktycznej w maju 2014 r.  oraz zatwierdzone na Radzie Wydziału w dniu 4.06.2014.

Pytania dostępne są na stronie Wydziału Elektroniki w zakładce studenci- dyplomanci-pytania na egzamin dyplomowy, link poniżej :

http://www.weka.pwr.wroc.pl/1398117,41.dhtml

W zakładce Dyplomanci znajdują się także składy Komisji Egzaminów Dyplomowych.

Pytana dla I-stopnia:

Pytania dla II-stopnia

 

 

 

Informacje dodatkowe

Wszelkich informacji związanych z Egzaminem Dyplomowym udzielają dla :

  • studentów studiów magisterskich dr inż. Piotr Staroniewicz () C-5 p. 502 tel. 71 320 26 70
  • studentów studiów inżynierskich mgr inż. Mirosław Miazga () C-5 p. 610 tel. 71 320 30 60
Go to Top