Struktura Katedry

Kierownik Katedry: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki

Pracownie:
Pracownia Inżynierii Dźwięku, kierownik: dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziński
Pracownia Podstaw Elektroakustyki, kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki
Pracownia Podstaw Techniki Ultradźwiękowej, kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gudra
Pracownia Analizy i Przetwarzania Sygnałów Akustycznych, kierownik: dr inż. Stefan Brachmański

Laboratoria:
Laboratorium Badawcze Akustyki, kierownik: dr inż. Krzysztof Rudno-Rudziński

Go to Top