Lista kursów

Lista kursów obowiązkowych i wybieralnych

Legenda

Tygodniowa liczba godzin danego kursu umieszczona jest w kolumnie z rodzajem zajęć:
w – wykład
ć – ćwiczenia
l – laboratorium
p – projekt
s – seminarium
Przykład: 20200 oznacza, że dany kurs składa się z dwóch godzin wykładu i dwóch godzin laboratorium.

Specjalność Inżynieria Akustyczna – I stopień

kursy obowiązkowe

Lp. Kod kursu/grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów (grupę kursów oznaczyć symbolem GK) Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin Liczba pkt. ECTS Sposób zaliczenia
w ć l p s ZZU CNPS łączna
1 EKES00006W Pomiary w akustyce 2 30 60 2 Z
2 EKES00007L Pomiary w akustyce 2 30 60 2 Z
3 EKES00015W Psychoakustyka (GK) 1 15 30 2 Z
4 EKES00015L Psychoakustyka (GK) 1 15 30 Z
5 EKES00020W Technologia nagrań dźwiękowych (GK) 1 15 30 2 Z
6 EKES00020L Technologia nagrań dźwiękowych (GK) 1 15 30 Z
7 EKES00019W Komputerowe systemy edycji dźwięku (GK) 1 15 30 2 Z
8 EKES00019L Komputerowe systemy edycji dźwięku (GK) 1 15 30 Z
9 EKES00024W Akustyka architektoniczna (GK) 2 30 90 4 Z
10 EKES00024P Akustyka architektoniczna (GK) 1 15 30 Z
11 EKES00012L Akustyka architektoniczna 2 30 60 2 Z
12 ETES00916W Akustyka mowy 2 30 60 2 Z
13 EKES17021W Ochrona przed hałasem i drganiami (GK) 2 30 60 4 E
14 EKES17021L Ochrona przed hałasem i drganiami (GK) 1 15 60 Z
15 EKES00029W Akustyka muzyczna (GK) 1 15 30 2 Z
16 EKES00029P Akustyka muzyczna (GK) 1 15 30 Z
17 EKES00017W Urządzenia elektroakustyczne (GK) 2 30 60 3 E
18 EKES00017L Urządzenia elektroakustyczne (GK) 1 15 30 Z
19 ETES17018W Systemy elektroakustyczne 2 30 90 3 E
20 EKES00025W Przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) 1 15 30 2 Z
21 EKES00025L Przetwarzanie sygnałów akustycznych (GK) 1 15 30 Z
22 EKES00018L Realizacja dźwięku (GK) 1 15 30 Z
23 EKES00018S Realizacja dźwięku (GK) 1 15 30 2 Z
24 EKES00016W Technika ultradźwiękowa (GK) 1 15 30 3 E
25 EKES00016L Technika ultradźwiękowa (GK) 1 15 30 Z
26 EKES00016S Technika ultradźwiękowa (GK) 1 15 30 Z
27 EKES00026W Aplikacje internetowe (GK) 1 15 30 2 Z
28 EKES00026P Aplikacje internetowe (GK) 1 15 30 Z
29 ETES00024W Akustyka środowiska 1 15 60 2 Z
30 EKES17022W Protetyka słuchu (GK) 1 15 30 2 Z
31 EKES17022L Protetyka słuchu (GK) 1 15 30 Z
32 EKES00023W Biometria (GK) 1 15 30 2 Z
33 EKES00023L Biometria (GK) 1 15 30 Z
34 EKES00027L Laboratorium akustyki mowy 2 30 60 2 Z
35 EKES00028P Systemy elektroakustyczne 2 30 90 3 Z
36 EKEK00017P Projekt zespołowy 3 45 120 4 Z
37 EKES17004S Seminarium dyplomowe 2 30 90 3 Z
Razem 22 0 16 8 4 750 1710 57  

Specjalność Akustyka – II stopień

kursy obowiązkowe

L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/

grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ZZU w semestrze Liczba godzin

CNPS

Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia
w ć l p s
Akustyka fizyczna 2 30 60 2 Zaliczenie
Dźwięk cyfrowy 2 1 45 120 4 Egzamin
Hałasy i wibracje 2 3 75 180 6 Egzamin
Analiza i przetwarzanie sygnałów akustycznych 2 2 60 150 5 Egzamin
Urządzenia głośnikowe 2 2 60 150 5 Zaliczenie
Seminarium dyplomowe specjalnościowe 2 30 60 2 Zaliczenie
Komputerowe modelowanie w akustyce 2 2 60 150 5 Zaliczenie
Bio- i hydroakustyka 2 30 90 3 Zaliczenie
Laboratorium akustyki 2 30 60 2 Zaliczenie
Elementy reżyserii

dźwięku

2 30 60 2 Zaliczenie
Seminarium dyplomowe 2 30 60 2 Zaliczenie
Praca dyplomowa 10 150 450 15 Zaliczenie
Razem 14 0 8 14 6 630 1530 53

kursy wybieralne

L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/

grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ZZU w semestrze Liczba godzin

CNPS

Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia
w ć l p s
Ultradźwiękowa aparatura pomiarowa i diagnostyczna 2 30 90 3 Zaliczenie
Ultradźwiękowe metody badań nieniszczących 2 30 90 3 Zaliczenie
Diagnostyka akustyczna 2 30 90 3 Zaliczenie
Akustyka przestępstwa 2 30 90 3 Zaliczenie
Metody prognozowania w akustyce środowiska 2 30 90 3 Zaliczenie
Mapy hałasu 2 30 90 3 Zaliczenie
Go to Top