Lista kursów

Lista kursów obowiązkowych i wybieralnych

Legenda

Tygodniowa liczba godzin danego kursu umieszczona jest w kolumnie z rodzajem zajęć:
w – wykład
ć – ćwiczenia
l – laboratorium
p – projekt
s – seminarium
Przykład: 20200 oznacza, że dany kurs składa się z dwóch godzin wykładu i dwóch godzin laboratorium.

Specjalność Inżynieria Akustyczna – I stopień

kursy obowiązkowe

 

L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ZZU w semestrze Liczba godzin CNPS Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia
w ć l p s
1 Wprowadzenie do inżynierii akustycznej 4 60 120 4 Egzamin
2 Akustyka architektoniczna 2 2 60 150 5 Egzamin
3 Akustyka telekomunikacyjna 2 30 60 2 Egzamin
4 Akustyka środowiska 1 15 30 1 Zaliczenie
5 Urządzenia elektroakustyczne 2 30 60 2 Egzamin
6 Systemy elektroakustyczne 2 30 60 2 Zaliczenie
7 Realizacja dźwięku 1 15 30 1 Zaliczenie
8 Technika ultradźwiękowa 1 15 30 1 Zaliczenie
9 Laboratorium inżynierii akustycznej 4 60 120 4 Zaliczenie
10 Protetyka słuchu i biometria 2 1 45 120 4 Zaliczenie
11 Laboratorium akustyki telekomunikacyjnej i multimediów 2 30 60 2 Zaliczenie
12 ESPU 1 15 30 1 Zaliczenie
13 Projekt zespołowy 4 60 120 4 Zaliczenie
14 Seminarium dyplomowe specjalnościowe 2 30 60 2 Zaliczenie
15 Projekt Inżynierski 2 30 450 15 Zaliczenie
Razem: 17 0 10 6 2 525 1500 50

kursy wybieralne

L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/grupy kursów Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ZZU w semestrze Liczba godzin CNPS Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia
w ć l p s
1 Akustyka techniczna 1 2 5 105 240 8 Zaliczenie
2 Inżynieria dźwięku 1 2 4 1 105 240 8 Zaliczenie
3 Akustyka techniczna 2 1 3 60 180 6 Zaliczenie
4 Inżynieria dźwięku 2 1 3 60 180 6 Zaliczenie

Przedmioty wybieralne:

Semestr Nazwa kursu i wymiar Zawartość tematyczna
semestr VI Akustyka techniczna 1 20500 Ultradźwięki 00200
Hałasy i wibracje 20200
Metody komputerowe w akustyce 00100
Inżynieria dźwięku 1 20401 Realizacja dźwięku 00201
Akustyka muzyczna 20000
Urządzenia elektroakustyczne 00200
semestr VII Akustyka techniczna 2 10300 Ultradźwięki 10100
Systemy elektroakustyczne i technika nagłaśniania 00020
Inżynieria dźwięku 2 10030 Realizacja dźwięku 10030

Specjalność Akustyka – II stopień

kursy obowiązkowe

L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ 

grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ZZU w semestrze Liczba godzin 

CNPS

Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia
w ć l p s
Akustyka fizyczna 2 30 60 2 Zaliczenie
Dźwięk cyfrowy 2 1 45 120 4 Egzamin
Hałasy i wibracje 2 3 75 180 6 Egzamin
Analiza i przetwarzanie sygnałów akustycznych 2 2 60 150 5 Egzamin
Urządzenia głośnikowe 2 2 60 150 5 Zaliczenie
Seminarium dyplomowe specjalnościowe 2 30 60 2 Zaliczenie
Komputerowe modelowanie w akustyce 2 2 60 150 5 Zaliczenie
Bio- i hydroakustyka 2 30 90 3 Zaliczenie
Laboratorium akustyki 2 30 60 2 Zaliczenie
Elementy reżyserii  

dźwięku

2 30 60 2 Zaliczenie
Seminarium dyplomowe 2 30 60 2 Zaliczenie
Praca dyplomowa 10 150 450 15 Zaliczenie
Razem 14 0 8 14 6 630 1530 53

kursy wybieralne

L.p. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ 

grupy kursów

Tygodniowa liczba godzin Liczba godzin ZZU w semestrze Liczba godzin 

CNPS

Liczba punktów ECTS Forma zaliczenia
w ć l p s
Ultradźwiękowa aparatura pomiarowa i diagnostyczna 2 30 90 3 Zaliczenie
Ultradźwiękowe metody badań nieniszczących 2 30 90 3 Zaliczenie
Diagnostyka akustyczna 2 30 90 3 Zaliczenie
Akustyka przestępstwa 2 30 90 3 Zaliczenie
Metody prognozowania w akustyce środowiska 2 30 90 3 Zaliczenie
Mapy hałasu 2 30 90 3 Zaliczenie
Go to Top