Studia I stopnia EIA (Inżynieria Akustyczna)

Siatka zajęć Stacjonarne I stopnia Specjalność Inżynieria Akustyczna EIA

Pomiary w akustyce

Zamieszczone zagadnienia są nowe i obowiązują w roku akademickim 2018/19.

Pomiary_w_akustyce_I_2018

Andrzej Dobrucki

Seminarium dyplomowe

Harmonogram prezentacji

Akustyka telekomunikacyjna

Zagadnienia 2016

Wyniki 2016

Egzamin (1 termin) dla osób, które nie pisały bądź nie zaliczyły terminu 0 odbędzie się w czwartek, 23 czerwca o godz. 11.15 w sali 41 bud. C-4

Andrzej Dobrucki

Wyniki egzaminu termin 1

Komputerowe systemy edycji dźwięku – wykład – materiały dydaktyczne

1. Elementy KSED

2. Pliki dźwiękowe

3. Optymalizacja komputera do pracy z dźwiękiem.

4. Podstawy komputerowej edycji dźwięku

5. Komputerowa rejestracja i odtwarzanie dźwięku.

6. Elektroniczny montaż dźwięku.

7. Komputerowa edycja amplitudy i panoramy dźwięku.

8i9. Procesory dynamiki, przykłady zastosowań.

10. Programowa filtracja dźwięku – korektory graficzne i parametryczne. Moduły redukcji szumów.

11. Programowe efekty dźwiękowe typu echo i pogłos. Procesory pogłosowe.

12. Programowe efekty dźwiękowe typu chorus, flanger, vibrato, tremolo, pitch-shifter.

13. Komputerowa synteza dźwięku, generatory, samplery, pętle.

 

Laboratorium pomiary w akustyce

Szablon sprawozdania obowiązkowy
Pomiary w akustyce laboratorium – harmonogram zajęć
4. Pomiar współczynnika pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej.
4. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej – Impedancja akustyczna w polu fali stojącej
10. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej
10. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej – instrukcja manometru cyfrowego
13. Pomiary impulsowe głośników
14. Pomiar zniekształceń nielinearnych głośnika
19. Detektory wartości skutecznej
20. Zestawy głośnikowe
21. Pomiar parametrów szumowych mikrofonów
22. Pomiar i analiza ciśnienia akustycznego

 Akustyka architektoniczna

Harmonogram ćwiczeń
1. Projektowanie akustyki pomieszczeń (EASE). Część I. (508).
2. Projektowanie akustyki pomieszczeń (EASE). Część II. (508).
3. Pomiary czasu pogłosu (509).
4. Pomiary i ocena pola akustycznego w pomieszczeniu (610).
5. Pomiary izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej (606/607).
6. Badania charakterystyk głośnika w pomieszczeniu (606/607).

 

 

Protetyka słuchu

Protetyka_słuchu_kolokwium_2017

Protetyka słuchu1_4

Protetyka_2017_oceny

Praktyki

Go to Top