Studia I stopnia EIA (Inżynieria Akustyczna)

Siatka zajęć Stacjonarne I stopnia Specjalność Inżynieria Akustyczna EIA

Pomiary w akustyce

Zamieszczone zagadnienia są nowe i obowiązują w roku akademickim 2018/19.

Pomiary_w_akustyce_I_2018

Pomiary_w_akustyce_II_2019

Andrzej Dobrucki

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu „Pomiary w akustyce” odbędzie się we wtorek, dnia 12 lutego 2019 o godz. 9:15 w sali 3 bud. C-5
Andrzej Dobrucki

Seminarium dyplomowe

Harmonogram prezentacji

<!–a href=”http://akustyka.pwr.edu.pl/pdf/2011-studia-i-stopnia-eia-/Pomiary_w_akustyce_II_2015.pdf”>Zagadnienia na kolokwium II

Wyniki kolokwium 1 i 2

Uwaga! Kolokwium poprawkowe dla osób, które nie zaliczyły bądź nie pisały Kolokwium nr 1, nr 2 lub obu odbędzie się w dniu 26 stycznia 2015 (poniedziałek) o godz. 9.15 w sali 3 C-5.
Andrzej Dobrucki

Wyniki kolokwium poprawkowe

<!–a title=”Zagadnienia na kolokwium I (A. Dobrucki)” href=”http://akustyka.pwr.wroc.pl/pdf/studia-i-stopnia-eia/Wprowadzenie%20do%20inzynierii%20akustycznej/Wprowadzenie do inżynierii akustycznej_I_2013.pdf”>Zagadnienia na kolokwium I 2013/14 (A. Dobrucki)
Wprowadzenie do inżynierii akustycznej – zagadnienia z psychoakustyki 2013/14
Wyniki kolokwium I (A. Dobrucki)
Zagadnienia na kolokwium II 2013/14 (A. Dobrucki)
Wyniki kolokwium II (A. Dobrucki)

<!–a title=”Kolokwium zaliczeniowe (A. Dobrucki)” href=”http://akustyka.pwr.wroc.pl/pdf/studia-i-stopnia-eia/Wprowadzenie do inzynierii akustycznej/Wprowadzenie_kol_zal_EIA_2013.pdf”>Kolokwium zaliczeniowe (A. Dobrucki)
Wyniki kolokwium zaliczeniowego (A. Dobrucki)

Akustyka telekomunikacyjna

Zagadnienia 2016

Wyniki 2016

Egzamin (1 termin) dla osób, które nie pisały bądź nie zaliczyły terminu 0 odbędzie się w czwartek, 23 czerwca o godz. 11.15 w sali 41 bud. C-4

Andrzej Dobrucki

Wyniki egzaminu termin 1

<!–a title=”Akustyka telekomunikacyjna zagadnienia 2015″ href=”http://akustyka.pwr.wroc.pl/pdf/studia-i-stopnia-eia/Akustyka%20telekomunikacyjna/Akustyka%20telekomunikacyjna zagadnienia 2015.pdf”>Akustyka telekomunikacyjna zagadnienia 2015
Akustyka telekomunikacyjna zagadnienia 2014
Akustyka telekomunikacyjna materiały
Akustyka telekomunikacyjna wyniki 2015

Komputerowe systemy edycji dźwięku – wykład – materiały dydaktyczne

1. Elementy KSED

2. Pliki dźwiękowe

3. Optymalizacja komputera do pracy z dźwiękiem.

4. Podstawy komputerowej edycji dźwięku

5. Komputerowa rejestracja i odtwarzanie dźwięku.

6. Elektroniczny montaż dźwięku.

7. Komputerowa edycja amplitudy i panoramy dźwięku.

8i9. Procesory dynamiki, przykłady zastosowań.

10. Programowa filtracja dźwięku – korektory graficzne i parametryczne. Moduły redukcji szumów.

11. Programowe efekty dźwiękowe typu echo i pogłos. Procesory pogłosowe.

12. Programowe efekty dźwiękowe typu chorus, flanger, vibrato, tremolo, pitch-shifter.

13. Komputerowa synteza dźwięku, generatory, samplery, pętle.

 

Laboratorium pomiary w akustyce

Szablon sprawozdania obowiązkowy
Pomiary w akustyce laboratorium – harmonogram zajęć
4. Pomiar współczynnika pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej.
4. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej – Impedancja akustyczna w polu fali stojącej
10. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej
10. Pomiar akustycznej rezystancji przepływowej – instrukcja manometru cyfrowego
13. Pomiary impulsowe głośników
14. Pomiar zniekształceń nielinearnych głośnika
19. Detektory wartości skutecznej
20. Zestawy głośnikowe
21. Pomiar parametrów szumowych mikrofonów
22. Pomiar i analiza ciśnienia akustycznego

 Akustyka architektoniczna

Harmonogram ćwiczeń
1. Projektowanie akustyki pomieszczeń (EASE). Część I. (508).
2. Projektowanie akustyki pomieszczeń (EASE). Część II. (508).
3. Pomiary czasu pogłosu (509).
4. Pomiary i ocena pola akustycznego w pomieszczeniu (610).
5. Pomiary izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej (606/607).
6. Badania charakterystyk głośnika w pomieszczeniu (606/607).

 

Laboratorium Ochrona przed hałasem

Harmonogram ćwiczeń

1. Zmiana poziomu dźwięku w funkcji odległości od źródła (606).
2. Akcelerometry i przedwzmacniacze – kalibracja, pomiary drgań (610).
3. Pomiar poziomu mocy akustycznej źródła hałasu metodą techniczną (607).
4. Pomiar hałasu na stanowisku pracy (p.509).

 

Protetyka słuchu

Protetyka_słuchu_kolokwium_2017

Protetyka słuchu1_4

Protetyka_2017_oceny

 

Technika Ultradźwiękowa

LABORATORIUM PODSTAW TECHNIKI ULTRADŹWIĘKOWEJ AKUSTYKA TECHNICZNA I st.

Technika Ultradźwiękowa – ĆWICZENIE 2 KOMENTARZE

Technika Ultradźwiękowa – ĆWICZENIE 3 KOMENTARZE

Technika Ultradźwiękowa – ĆWICZENIE 4 KOMENTARZE

Praktyki

Go to Top