Studia I stopnia EIA (Inżynieria Akustyczna)

Siatka zajęć Stacjonarne I stopnia Specjalność Inżynieria Akustyczna EIA

Pomiary w akustyce

Zamieszczone zagadnienia są nowe i obowiązują w roku akademickim 2016/17.

Pomiary_w_akustyce_I_2016

Pomiary_w_akustyce_II_2017

Pomiary w akustyce kol_II – wyniki

Kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu „Pomiary w akustyce” odbędzie się w poniedziałek, 30.01.2017 w sali 3 o godz. 7.30. Kolokwium piszą osoby, które nie zaliczyły lub nie pisały kolokwium I, II lub obu. Zakres materiału dla każdej z tych osób zaznaczony jest kolorem żółtym (tylko cz. I – 22 osoby, tylko cz.  II – 2 osoby, cz. I + II – 12 osób). Osoby piszące tylko część I lub tylko cz. II otrzymają po 3 pytania z odpowiedniej części. Osoby piszące z całości materiału otrzymają po dwa pytania z każdej części (razem 4 pytania).

Uwaga! zakres materiału w cz. II ulega poszerzeniu o zagadnienia prezentowane na wykładzie w dniu 23.01.2017, czyli:
23. Metody czasowo-częstotliwościowe pomiaru głośników („wodospad”, rozkład Wignera
24. Pomiary zniekształceń nieliniowych głośników: harmonicznych, intermodulacyjnych i szumowych. Metoda Wolfa
25. Symulator ucha i sprzęgasz używane do pomiaru słuchawek
26. Pomiary charakterystyk częstotliwościowych mikrofonów
27. Pomiar zniekształceń nieliniowych mikrofonów
28. Pomiary efektu „pop” w mikrofonach
29. Pomiary szumów własnych i spowodowanych wiatrem w mikrofonach

Pomiary_w_akustyce_wyniki

 

Andrzej Dobrucki

Akustyka telekomunikacyjna

Zagadnienia 2016

Wyniki 2016

Egzamin (1 termin) dla osób, które nie pisały bądź nie zaliczyły terminu 0 odbędzie się w czwartek, 23 czerwca o godz. 11.15 w sali 41 bud. C-4

Andrzej Dobrucki

Wyniki egzaminu termin 1

Realizacja dźwięku – wykład – materiały dydaktyczne

1. Elementy KSED
2. Pliki dźwiękowe
3. Optymalizacja komputera
4. Podstawy komputerowej edycji dźwięku
5. Komputerowa rejestracja i odtwarzanie dźwięku
6. Elektroniczny montaż dźwięku
7. Komputerowa edycja amplitudy i panoramy dźwięku
8 i 9. Procesory dynamiki i przykłady ich zastosowań
10. Programowa filtracja dźwięku – korektory graficzne i parametryczne. Moduły redukcji szumów
11. Programowe efekty dźwiękowe typu echo i pogłos. Procesory pogłosowe
12. Programowe efekty dźwiękowe typu chorus, flanger, vibrato, tremolo, pitch-shifter
13. Komputerowa synteza dźwięku, generatory, samplery, pętle

Laboratorium akustyka techniczna ochrona przed hałasem i drganiami

Harmonogram laboratorium akustyka techniczna ochrona przed hałasem i drganiami
1. Zmiana poziomu dźwięku w funkcji odległości od źródła.
2. Akcelerometry i przedwzmacniacze – kalibracja, pomiary drgań
3. Ochrona przeciwhałasowa stanowisk pracy (STREFA 2000)
4. Pomiar poziomu mocy akustycznej źródła hałasu metodą techniczną
5. Pomiar hałasu na stanowisku pracy.
7. Projektowanie ekranów akustycznych (Soundplan) .

Laboratorium pomiary w akustyce

Szablon sprawozdania obowiązkowy

Harmonogram ćwiczeń
Harmonogram ćwiczeń od 9 do 12
Instrukcje do ćwiczeń od 9 do 12
4. Pomiar współczynnika pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej.
8. Pomiar rozkładu Bl wzdłuż szczeliny głośnika
14. Pomiar zniekształceń nielinearnych głośnika
17. Pomiar impedancji słuchawki
6. Pomiar właściwości materiałów na membrany głośnikowe
11. Pomiar parametrów schematu zastępczego głośnika
19. Detektory wartości skutecznej
20. Zestawy głośnikowe

 Akustyka architektoniczna

Harmonogram ćwiczeń
1. Projektowanie akustyki pomieszczeń (EASE). Część I. (508).
2. Projektowanie akustyki pomieszczeń (EASE). Część II. (508).
3. Pomiary czasu pogłosu i parametrów powiązanych pomieszczenia (509).
4. Pomiary i ocena pola akustycznego w pomieszczeniu (610).
5. Pomiary drgań własnych pomieszczeń o małej kubaturze (607).
6. Pomiary izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej (606/607).
7. Badania charakterystyk głośnika w pomieszczeniu (606/607).
8. Pomiar współczynnika pochłaniania dźwięku w modelu fizycznym komory pogłosowej

 

Laboratorium psychoakustyki i technologii nagrań dźwiękowych

Harmonogram ćwiczeń laboratorium Psychoakustyki

 

Praktyki

Go to Top