Studia I stopnia EIA (Inżynieria Akustyczna)

Siatka zajęć Stacjonarne I stopnia Specjalność Inżynieria Akustyczna EIA

Pomiary w akustyce

Zamieszczone zagadnienia są nowe i obowiązują w roku akademickim 2017/18.

Pomiary_w_akustyce_I_2017

Pomiary_w_akustyce_I_2017_wyniki

Pomiary_w_akustyce_II_2018

Pomiary_w_akustyce_II_2018_wyniki

Pomiary w akustyce zaliczenie 2018

W załączonym pliku kolumna „Dobieg część” wskazuje, jaki zakres materiału obowiązuje danego studenta na kolokwium zaliczeniowym. Przypominam, że studenci, którzy otrzymali z obu kolokwiów po -3 lub z jednego 2 a z drugiego -3 obowiązani są pisać dobieg z całego materiału. W kolumnie „Zaliczenie” wymienione są oceny studentów, którzy nie piszą dobiegu, wraz z oceną końcową. Proponuję, aby kolokwium zaliczeniowe w formie testu odbyło się w poniedziałek 22.01.2018 zamiast wykładu. W razie potrzeby proszę o kontakt.

 

Zaliczenie:

W załączeniu znajdują się wyniki kolokwium zaliczeniowego i propozycje zaliczeń. Przy wystawianiu ostatecznej oceny brałem pod uwagę również obecność na wykładach.

 

Andrzej Dobrucki

Seminarium dyplomowe

Harmonogram prezentacji

Akustyka telekomunikacyjna

Zagadnienia 2016

Wyniki 2016

Egzamin (1 termin) dla osób, które nie pisały bądź nie zaliczyły terminu 0 odbędzie się w czwartek, 23 czerwca o godz. 11.15 w sali 41 bud. C-4

Andrzej Dobrucki

Wyniki egzaminu termin 1

Komputerowe systemy edycji dźwięku – wykład – materiały dydaktyczne

1. Elementy KSED
2. Pliki dźwiękowe

Laboratorium akustyka techniczna ochrona przed hałasem i drganiami

Harmonogram laboratorium akustyka techniczna ochrona przed hałasem i drganiami
1. Zmiana poziomu dźwięku w funkcji odległości od źródła.
2. Akcelerometry i przedwzmacniacze – kalibracja, pomiary drgań
3. Ochrona przeciwhałasowa stanowisk pracy (STREFA 2000)
4. Pomiar poziomu mocy akustycznej źródła hałasu metodą techniczną
5. Pomiar hałasu na stanowisku pracy.
7. Projektowanie ekranów akustycznych (Soundplan) .

Laboratorium pomiary w akustyce

Szablon sprawozdania obowiązkowy

Harmonogram ćwiczeń
Harmonogram ćwiczeń od 9 do 12
Instrukcje do ćwiczeń od 9 do 12
4. Pomiar współczynnika pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej.
8. Pomiar rozkładu Bl wzdłuż szczeliny głośnika
14. Pomiar zniekształceń nielinearnych głośnika
17. Pomiar impedancji słuchawki
6. Pomiar właściwości materiałów na membrany głośnikowe
11. Pomiar parametrów schematu zastępczego głośnika
19. Detektory wartości skutecznej
20. Zestawy głośnikowe

 Akustyka architektoniczna

Harmonogram ćwiczeń
1. Projektowanie akustyki pomieszczeń (EASE). Część I. (508).
2. Projektowanie akustyki pomieszczeń (EASE). Część II. (508).
3. Pomiary czasu pogłosu i parametrów powiązanych pomieszczenia (509).
4. Pomiary i ocena pola akustycznego w pomieszczeniu (610).
5. Pomiary izolacyjności akustycznej przegrody budowlanej (606/607).
6. Badania charakterystyk głośnika w pomieszczeniu (606/607).

 

Laboratorium psychoakustyki i technologii nagrań dźwiękowych

Harmonogram ćwiczeń laboratorium Psychoakustyki

Protetyka słuchu

Protetyka_słuchu_kolokwium_2017

Protetyka słuchu1_4

Protetyka_2017_oceny

Praktyki

Go to Top