Studia II stopnia EAK (akustyka) niestacjonarne

Studia II stopnia EAK (akustyka) niestacjonarne

Istnieje możliwość ukończenia studiów II stopnia na kierunku Elektronika i na specjalności Akustyka.

Otwarcie kierunku jest możliwe przy ilości ok.30 studentów

Należy się rekrutować na studia niestacjonarne kierunek Elektronika.

Po I semestrze wybiera się specjalność Akustyka.

Otwarcie tej specjalności jest możliwe przy deklaracji ok. 25 studentów.

Studia trwają 4 semestry i są odpłatne.

 

Tu znajdują się przydatne informacje:

– strona rekrutacji

– opis specjalności

– akty prawne

– przykładowe opłaty za studia